کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی

صلاحیت های کارشناس رسمی حسابداری و حسابرسی چیست؟

کارشناس رسمی حسابداری و حسابرسی دارای صلاحیت هایی می باشد که طبق آن ها می تواند در خصوص پرونده های حقوقی در صورت نیاز قاضی و یا در صورت توافق طرفین دعاوی در دادگاه و یا در صورت درخواست وکلا اظهار نظر نماید. رشته حسابداری و حسابرسی در گروه رشته های مربوط به امور مالی قرار می گیرد، و با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از پرونده هایی که روانه ی دادگاه می شوند با اختلافت مالی مواجه هستند، کارشناس رسمی حسابداری قطعا مورد نیاز قوه ی قضائیه می باشد.

صلاحیت هایی که کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری کسب می کنند، گسترده بوده به گونه ای که می تواند تمامی پرونده های مالی را مورد ارزیابی قرار دهد. از جمله ی این صلاحیت ها می توان به توانایی سنجش پرونده های مالی شرکت های خصوصی و دولتی، بازرسی و بازنگری پرونده های مالی بانک ها، بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری، بازرسی و ارزیابی سهام سهامداران و تعیین سهم هر کدام از شرکا در موسسات و شرکت های مالی و اعتباری، تجزیه و تحلیل بورس، رسیدگی و حسابرسی پرونده های بازرگانی، مالی، تولیدی، خدماتی اشاره کرد.

شرح وظایف کارشناس رسمی دادگستری حسابداری و حسابرسی

با توجه به صلاحیت های گسترده ای که کارشناسان حسابداری و حسابرسی طی مراحل کارآموزی در دادگستری کسب می کنند، می توانند وظایف مختلفی را در ارگان های مختلف انجام دهند. فعالیت در کمیته حسابرسان، حسابدار و گزارشگر مالی تمامی واحدها و شرکت های تجاری و غیر تجاری، مشاور حسابدار، به عنوان حسابدار ارشد و مدیریت بخش حسابرسی در شرکت ها و ارگان های مختلف دولتی و غیر دولتی بخشی از فعالیت هایی است که حسابرسان می توانند انجام دهند.

اما عمده فعالیت این کارشناسان ارجاع پرونده های حقوقی به آن ها می باشد. به عنوان مثال اگر شرکتی از واحد حسابداری خود در دادگاه به سبب اختلاف در درآمدها و هزینه های یک شرکت شکایت نماید، برای رفع اتهام، یا سلب صلاحیت مسئول امور مالی شرکت نظر کارشناسی کارشناس رسمی حسابداری یا حسابرسی لازم می باشد.

یا به عنوان مثال اگر شرکای یک شرکت به سبب اختلافات مالی در دادگاه شکایت نمایند، برای رفع این اختلافات نظر کارشناسان حسابرسی الزامی می باشد.

برای تعیین سهم شرکای یک شرکت یا تعیین سهم سهامداران نظریه ی کارشناسی لازم می باشد.

گزارشات مربوط به کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی امور مالی

گزارشات نظریه کارشناسی کارشناس رسمی از اجزای زیر تشکیل شده است:

  • ذکر شماره قرار و شماره پرونده
  • ذکر شماره داد نامه، نام خواهان و نام خوانده، و ذکر خواسته
  • نظریه ی کارشناسی

در هنگام نوشتن گزارش کارشناسی دقت شود که در صورتی که مدارک ارائه شده به دادگاه دارای ابهام باشد، حتما در گزارش ذکر گردد.